Avlopp/entreprenad

Vi kan reparera eller utföra enstaka avloppsdragningar såväl som hela system och entreprenader. Det finns utmärkta lösningar för företag och kommuner likväl som enskilda hushåll och föreningar. Om du behöver en rådgivare som kan hitta smarta, effektiva lösningar är du välkommen till oss!

Avloppsanläggning

Ur ett tekniskt perspektiv är avlopp ett samlingsnamn för ett system för dagvattnet och spillvattnet. Dagvattnet består av regnvatten och vatten från exempelvis snösmältning medan spillvattnet delas in i gråvatten som är smutsigt vatten efter disk och bad och svartvatten som kommer från toaletten.

Om du planerar att anlägga en avloppsvattenanläggning behöver den tänkta lösningen harmonisera med de naturliga förutsättningarna som finns på platsen. Det kan vara saker som exempelvis förmågan hos marken att ta emot vatten. En geoteknisk analys kan visa vilka tekniklösningar som är de bästa, det vill säga utformning av avloppsrening och efterbehandling av renat vatten. Avloppsreningsverket är en processanläggning som brukar ha både biotekniska och kemiska processer. Vid byggnationen håller vi kontakt med kommunens tekniska förvaltning och ser till att allting blir korrekt anpassat och optimerat för att minska risken för driftsuppehåll.

avlopp/entreprenad

Underhåll avloppssystemet

Renovering av avlopp, relining, är en betydande del av villaskötseln om du har ett eget hus. Det kan behövas en översyn eller att byta ut avloppssystemet för att man ska känna sig trygg och undvika läckor. Relining är en modern och kostnadseffektiv metod som man utför på insidan av avloppsröret. Man behöver inte riva upp någonting inomhus – du kan bo kvar i bostaden under hela renoveringen. Det kan vara bra att utföra en avloppsrenovering redan innan systemet har nått den beräknade livslängden, då kan du var säker och trygg – och avloppssystemet håller i 50 år till.

Vi ser också till att en högtrycksspolning görs av avloppssystemet för att säkerställa att inga läckor finns. Man kan också utföra en kamerainspektion om man har ett problem som inte kan identifieras på annat sätt. Detta utförs direkt efter renspolningen av avloppet eftersom man lättare kan upptäcka sprickor eller sättningar när röret är helt rent och fritt från avlagringar.

Förarbete

Innan arbetet påbörjas genomför vi också en förarbetesfas. Vi tittar på förutsättningar och väljer en effektiv lösning som vi kommer överens om.

Om geologiska undersökningar ska utföras kan man välja lämpliga utsläppspunkter utifrån detta. Vi tittar också på logistiken, såsom åtkomlighet och enkelhet i olika driftsituationer. När detta är utfört projekterar vi genomförandet och diskuterar fram budgeten. Vi uppskattar hur driftskostnaden kan komma att se ut med den dimensionering och de utrustningar vi kommit fram till. Vi ser också över vilka tillstånd som behövs.

avlopp/entreprenad
Print Friendly, PDF & Email