Byggnadsarbeten

Vi kan erbjuda de flesta tjänster inom byggnadsarbeten från tillbyggnad och renovering till nybyggnationer. Om du exempelvis önskar kan vi rita upp din drömlokal, eller ditt drömboende i CAD-miljö. Vi sitter ner och du berättar om dina idéer och vilka funktioner som är viktiga. När vi har skissat kan vi titta tillsammans, välja material och se över den totala kalkylen.

Projektledning till resultat

Det är enkelt att anlita oss eftersom du inte behöver ta flera kontakter, vi kan hjälpa dig att lösa allt. Vi projekterar och planerar samt ser till att du får rätt hantverkare i rätt fas av byggnadsarbeten och att du tryggt kan följa utvecklingen. Förutom privatbostäder kan vi också utföra flerbostadshus och exempelvis industribyggnader.

Vi kan bygga olika typer av industribyggnader och har god förståelse för funktionalitet när olika verksamhetsområden ska fungera under samma tak. När det gäller industrihallar omfattas dessa för det mesta av de funktionella kraven för sådana konstruktioner. Det handlar om exempelvis brand- och energikrav, takinstallationer och dimensionering för betongbjälklag med mera. Detta kan komma att behöva kombineras med andra bestämmelser som låglutande tak och annat. Vi är uppdaterade och ser till att all viktig information tas i beaktande under planeringen.

grävmaskiner utför markarbeten

Bygga ut hemma

Om du ska bygga ut ser vi till att befintliga installationer och utrustningar samspelar med utbyggnaden, såsom brandredskapen, elinstallationerna, alarmsystemen och annat som redan finns i lokalen. Dessa ska kontrolleras och även fortlöpande ska det finnas en plan för detta om det inte redan finns en. Arbetet kan inte starta innan dessa säkerhetsdetaljer är kontrollerade.

Om du ska bygga nytt behöver markarbetet planeras ordentligt. Stabiliteten i marken behöver fungera för de belastningar som den ska ta emot och om det finns farliga ämnen i marken ska detta kontrolleras innan. Om det finns rasrisk där vi bygger använder vi en stödkonstruktion, exempelvis spont, som kan hålla emot massorna. De jordmassor som uppstår vid grävningen kan vi schakta bort. Arbetet med schaktning ska utföras under kompetent ledning med kunskap om stödkonstruktioner, eller om det finns hälsofarliga ämnen i marken är det också viktigt att man går rätt tillväga.

Välj rätt tomt

Hur väljer man rätt tomt att bygga hus på?
Som privatkund kanske man tänker mest på området man vill bo i och mindre på väderstrecken – men det är faktiskt så att väderstreck och vegetation kan spela en stor roll i slutändan. Vill du ha morgonsol eller sol på verandan hela dagen? Eller vill du bo skyddat och undvika kalla nordanvindar? Detta är detaljer som blir viktiga när du väl har flyttat in, men då kan du inte flytta huset. Om du placerar det rätt från början kommer du att trivas och få den där morgonsolen som du ville ha genom köksfönstret. Typ av hus är också ett val som du oftast får leva med. Vi kan hjälpa dig att bygga med lösvirke så att du får huset precis som du vill ha det. Men du kan också beställa ett kataloghus och sätta upp det på tomten, det går att göra vissa justeringar även på ett sådant hus. Naturligtvis har vi koll på PBL (Plan- och bygglagen) så att installationerna möter upp till dessa krav.

en orange grävmaskin utför ett markarbete
Print Friendly, PDF & Email