Måleri

Vi kan utföra alla typer av måleriuppdrag och känner oss stolta att bidra med en snygg finish på en stor eller liten byggnad, eller kanske inomhus eller något helt annat. Våra erfarna och intresserade målare målar gärna i olika miljöer och hjälper till att välja den färg som passar bäst i just den miljön. Använd oss som rådgivare från start till mål från högtryckstvätt till slutfinish, eller kanske reparationsarbete.

Måleri efter dina önskemål

Måleritjänster utförs oftast i kombination med byggnadsarbete eller inomhusrenovering, men vi kan mycket väl också utföra enbart måleri om du önskar detta. Vi kan måla tak och väggar, tapetsera och måla snickerier, samt utför handmålning där detta behövs. Har du ett mindre renoveringsjobb i din privatbostad kan vi hjälpa till snabbt och smidigt – samtidigt som vi kan åtaga oss omfattande måleriarbeten som trapphus, receptioner och företagslokaler där vi också kan bidra med kunskap om färgsättningar i linje med företagets image och profilering. Vi ser också till att måla väggmotiv i stor skala, exempelvis i en reception. Du kan först se kombinationerna digitalt innan vi utför de praktiska delarna.

Utvändig målning är också något vi har gedigen erfarenhet av. Vi målar putsfasader, träfasader, vi renoverar och kan också se till att underbehandla och rostskydda plåtfasader. Vi är noga med tvätt och underarbete för att färgen ska fästa och bli den långsiktiga investering som avses. Vi kan även rengöra och måla taket. Om fasaden är angripen av mögel kan vi hjälpa till med en miljövänlig tvätt med exempelvis en efterbehandling som skyddar mot klotter.

målarfärg och penslar ligger på golvet under pågående målning

Industrimålning

Industrimålning är ett av våra stora områden. Vi tar hand om dina industrilokaler och ser också till att de rostskyddsmålas oavsett om det är inomhus eller utomhus. Vi kan vävsätta kontor och se till att järnkonstruktioner som regelbundet blir utsatta för väder och vind och andra nötningar blir behandlade. Här är det viktigt att välja rätt typ av rostskyddsfärg.
Har du många järnkonstruktioner på ditt företag? Kanske står de periodvis utomhus? Hör gärna av dig till oss så kan vi gemensamt diskutera hur vi kan rostskydda dem. Vi har tillgång till specialister med lång erfarenhet av rostskyddsteknik och kan även blästra och måla större konstruktioner som broar med brobalkar, containrar och maskiner.

Vad är viktigast inom måleri?
Förarbetet är extremt betydande för arbetets resultat och hållbarhet. Inför målning behöver exempelvis en fasadtvätt utföras mycket noggrant. Fett, löst sittande färg, smuts och andra ojämnheter behöver tas bort. Vi ser till att trycket är rätt och att munstycket är anpassat för den specifika uppgiften. Tvätten ska bli fullständig utan att ytan tar skada. Vid angrepp av mögel eller röta gör vi bedömning ifall något i fasaden behöver bytas ut, mögel kan oftast hanteras via mögeltvätt som desinficerar. Röta är svårare, då behöver plankorna bytas ut, vilket vi utför efter överenskommelse.

Underhåll din fasad

Efter fasadtvätten behöver ytan torka, vilket kan ta olika lång tid – allt ifrån några dagar upp till två veckor. Man kan också göra en fuktmätning för att se när man kan fortsätta arbetet. Vi ser också över om det finns löst sittande färg som behöver skrapas bort. Innan vi målar behöver vi ”grunda” väggytorna. Detta för att bygga upp en optimalt skydd som gör att färgen fäster bättre och att byggnadens fasad bättre ska tåla väder och vind. Olika ytmaterial kräver olika behandling och färgtyp, här kan vi ge förslag och välja ut de färger och exempelvis rostskydd som gör att du får bästa långsiktiga resultat. Vi ser också till att kitta kring fönstren i samband med grundmålningen. Ibland kan det finnas delar som är speciellt utsatta och som kan behöva impregneras.

Den sista positionen i målningen är att måla ytorna med den önskade täckfärgen. Vi är noga med kvaliteten eftersom en tålig kulör som behåller sin lyster ger ett snyggt intryck länge. Här kan vi komma med förslag, om så önskas, då vi har erfarenhet av färgdesign för fasader.

en person som målar en vägg med en roller
Print Friendly, PDF & Email